14.5.2017

Tuulivoimalamelu estää muuttamasta paikkakunnalle

Olen eläkkeellä oleva mies. Kärsin haittaa tuulivoimaloista, myös perheeni (vaimo) kärsii.

Voimalat häiritsevät yöunta, joka keskeytyy silloin tällöin. Melu voimistuu asuinrakennuksen sisään päästyään, kun rakennus toimii kaikupohjana melulle.

Maaseudulta odotetaan rauhallista ja lähes äänetöntä ympäristöä. Tuulivoimalat ovat tuhonneet nämä odotukset.

Tuulivoimaloiden ääni häiritsee harvemmin silloin, kun lehtipuissa on lehti. Tämä rajaa pitkäaikaisen asumisemme tuulivoimalapaikkakunnalla kesäkauteen. Eläkeläisinä meidän olisi helppo muuttaa asumaan tänne vuoden ympäri. Mutta voimaloiden haitat ovat erityisesti talvella niin suuria, että tämä ei ole realistista.
 
Asun muutaman kilometrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta. Lisäksi äänihaittaa on 9 muusta voimalasta, joihin etäisyyttä on jonkin verran yli 5 km, mutta tuulen suunta vallitseva.

Luonto köyhtyy tuulivoimaloiden takia, mm. hirvet ja peurat ovat riistalaskentojen mukaan täysin hävinneet niiden ympäristöstä. Tuulivoimayhtiöt ovat saaneet luvan pystyttää voimaloitaan jopa ulkoilureittinä aikaisemmin käytetyn tien kylkeen niin, että tiestöä ei enää voida käyttää jokamiehenoikeuden sallimalla tavalla. Jään muodostumisaikana liikkuminen alueella on hengenvaarallista.

Myös lukuisat tuttavani kärsivät, mutta maaseutuyhteisön paineet estävät asian julkituomista. Tiedän myös tuotanto- ja kotieläimille aiheutuneista ongelmista.