17.5.2017

Loma-asunnon arvo romahtaa - kiinteistöverot silti 4-kertaiset vakituiseen verrattuna

Paikkakunnallani kiinteistönvälittäjät katsovat kartalta kiinteistön etäisyyden lähimpään tuulivoimalaan. Jos etäisyys on luokkaa 3 km tai alle, kiinteistön arvo putoaa automaattisesti n. 1/3:aan sen aikaisemmasta arvosta.
- Tällainen korjaus olisi syytä tehdä myös kiinteistöveroihin. 

Asiaani on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti kaupunginvaltuustossa. Eräs jäsen on viitannut siihen, että tuulivoimaloiden ympäristöhaittoja tuo esiin ainoastaan yksi henkilö, joka on vain kesäasukas.
Maksamani kiinteistöverot kyllä kelpaavat! 

Koen syrjivänä sen, että täällä on hyväksytty 2 km:n suojaetäisyys tuulivoimaloista vakituiseen asutukseen - mutta ei loma-asutukseen. Kuitenkin loma-asutuksen kiinteistövero-% on n. 4-kertainen vakituisen asutuksen prosenttiin verrattuna.