1.3.2018

Mitä Suomessa todella halutaan?

Hyväksytäänkö Suomessa se, että ihmiset kärsivät hätää tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen? Onko oikein, että niiden takia menetetään yöuni, terveys ja elämänlaatu?

Onko oikein, että voimaloiden vaikutuspiiriin tahtomattaan joutuneet ihmiset menettävät kiinteistöjensä, usein koko elämäntyönsä arvon? Onko oikein suistaa heidät taloudelliseen katastrofiin?

Haluaako suomalainen yhteiskunta ottaa nämä ihmiset elätettäväkseen? Menettää heidän verotulonsa? Maksaa heille sairaspäivärahaa ja työkyvyttömyyseläkettä?

Hyväksyvätkö suomalaiset vauvoille ja lapsille mahdollisesti aiheutetut terveyshaitat? Onko oikein riistää jopa lasten ja nuorten tulevaisuus, kun pitkäaikaisen infraäänialtistuksen vaikutuksista ei ole ensimmäistäkään tutkimusta, mutta yhä enemmän hälyttäviä kokemuksia eri puolilta maailmaa?

Hyväksyvätkö suomalaiset tuulivoimaloiden aiheuttaman luonnon tuhon? Metsän kaatamisen? Lintujen ja lepakkojen kuolemat? Luonnon monimuotoisuuden tuhoamisen? Kotieläinten kärsimyksen, keskenmenot ja kuolleina syntyneet poikaset?

Mitä Suomessa todella halutaan? Mitä Sinä haluat?

Testi tuhansien terveydellä

Tuulivoimalat aiheuttavat kohtuutonta haittaa ja todellista vahinkoa yhä useammille suomalaisille eri puolilla maata. Ongelmia aiheutuu kaikenikäisille ihmisille, jotka ovat joutuneet tuulivoimaloiden vaikutuspiiriin.

Päällimmäisenä ovat terveyteen tai työturvallisuuteen kohdistuvat, melun, infraäänen tai jäänheiton aiheuttamat vakavatkin haitat. Monilla niihin liittyvät myös tuulivoimala-alueen aiheuttama kiinteistön arvon aleneminen ja taloudelliset ongelmat sairaspäivistä, ansiotyön estymisestä tai kakkosasunnon hankkimisesta johtuen.


Tältä sivustolta löytyy lyhyitä kertomuksia tavallisten ihmisten - suomalaisten veronmaksajien - arjesta, jonka tuulivoimalat ovat mullistaneet heidän haluamattaan. Haittaa kärsivien tekstejä on hiukan muokattu ja yksityiskohtaisia tietoja yleistetty, jotta kenenkään henkilötiedot eivät ole jäljitettävissä.

Tämä ei ole harvojen ongelma, vaan tilanne, jossa nämä ihmiset ovat nyt, on yhä useampien todellisuutta yhä kauempana tuulivoimala-alueista muutaman kuukauden ja maksimissaan vain vuosien sisällä - mikäli tähän ei nopeasti puututa.

Kysymys kuuluu: mitä Suomessa todella halutaan?