1.3.2018

Mitä Suomessa todella halutaan?

Hyväksytäänkö Suomessa se, että ihmiset kärsivät hätää tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen? Onko oikein, että niiden takia menetetään yöuni, terveys ja elämänlaatu?

Onko oikein, että voimaloiden vaikutuspiiriin tahtomattaan joutuneet ihmiset menettävät kiinteistöjensä, usein koko elämäntyönsä arvon? Onko oikein suistaa heidät taloudelliseen katastrofiin?

Haluaako suomalainen yhteiskunta ottaa nämä ihmiset elätettäväkseen? Menettää heidän verotulonsa? Maksaa heille sairaspäivärahaa ja työkyvyttömyyseläkettä?

Hyväksyvätkö suomalaiset vauvoille ja lapsille mahdollisesti aiheutetut terveyshaitat? Onko oikein riistää jopa lasten ja nuorten tulevaisuus, kun pitkäaikaisen infraäänialtistuksen vaikutuksista ei ole ensimmäistäkään tutkimusta, mutta yhä enemmän hälyttäviä kokemuksia eri puolilta maailmaa?

Hyväksyvätkö suomalaiset tuulivoimaloiden aiheuttaman luonnon tuhon? Metsän kaatamisen? Lintujen ja lepakkojen kuolemat? Luonnon monimuotoisuuden tuhoamisen? Kotieläinten kärsimyksen, keskenmenot ja kuolleina syntyneet poikaset?

Mitä Suomessa todella halutaan? Mitä Sinä haluat?

Testi tuhansien terveydellä

Tuulivoimalat aiheuttavat kohtuutonta haittaa ja todellista vahinkoa yhä useammille suomalaisille eri puolilla maata. Ongelmia aiheutuu kaikenikäisille ihmisille, jotka ovat joutuneet tuulivoimaloiden vaikutuspiiriin.

Päällimmäisenä ovat terveyteen tai työturvallisuuteen kohdistuvat, melun, infraäänen tai jäänheiton aiheuttamat vakavatkin haitat. Monilla niihin liittyvät myös tuulivoimala-alueen aiheuttama kiinteistön arvon aleneminen ja taloudelliset ongelmat sairaspäivistä, ansiotyön estymisestä tai kakkosasunnon hankkimisesta johtuen.


Tältä sivustolta löytyy lyhyitä kertomuksia tavallisten ihmisten - suomalaisten veronmaksajien - arjesta, jonka tuulivoimalat ovat mullistaneet heidän haluamattaan. Haittaa kärsivien tekstejä on hiukan muokattu ja yksityiskohtaisia tietoja yleistetty, jotta kenenkään henkilötiedot eivät ole jäljitettävissä.

Tämä ei ole harvojen ongelma, vaan tilanne, jossa nämä ihmiset ovat nyt, on yhä useampien todellisuutta yhä kauempana tuulivoimala-alueista muutaman kuukauden ja maksimissaan vain vuosien sisällä - mikäli tähän ei nopeasti puututa.

Kysymys kuuluu: mitä Suomessa todella halutaan?

22.5.2017

Korkea verenpaine, leposyke ja vapinaa tuulivoimaloiden aiheuttamana

Perheemme on joutunut muuttamaan pois kotoa tuulivoimaloiden takia. Kotimme sijaitsee alle 5 km:n etäisyydellä lähimmistä voimaloista.

Tuulivoimaloiden rakentaminen lähistölle ei haitannut meitä. Niiden käynnistyttyä perheemme alkoi kuitenkin oireilla: tuli korvien lukkiutumista, päänsärkyä, pahoinvointia, kutinaa niskan seudulla, univaikeuksia, voimattomuuden tunnetta ja ahdistuneisuutta. Oireet hävisivät, kun kotoa mentiin muualle esimerkiksi viikonlopun viettoon.

Eniten oireista kärsi perheenäiti ja nuorin lapsi, koska he olivat päivät kotona. Mutta lähes kaikki kärsivät pääsärystä ja korvien paineen tunnusta sekä napsumisesta.

Äiti heräili jatkuvasti yltä päältä hiessä, pulssi korkealla ja pelkotilassa. Hänet jouduttiin viemään päiväsaikaankin kaksi kertaa ambulanssilla sairaalaan.

Verenpainemittarin hankkimisen jälkeen ilmeni, että hänen verenpaineensa oli selkeästi koholla (160/105) ja leposyke noin 130. Ne olivat olleet korkealla pidemmän aikaa, mikä oli aiheuttanut myös voimakasta vapinaa. Jos kotoa poistui muualle, verenpaine laski normaalille tasolle saman päivän kuluessa.

Aloimme viimein selvittää, voisivatko ongelmat johtua tuulivoimaloista, koska mitään muita muutoksia asuinympäristössämme ei ollut tapahtunut.

Jouduimme muuttamaan pois, ensin 9 km:n päähän. Koska perheenäiti ei kuitenkaan ollut sielläkään oireeton, jouduimme muuttamaan vielä kauemmas, 40 km:n päähän lähimmästä tuulivoimala-alueesta.